pasoverdragen

Tijdbadges

Uniek in Nederland is… de Tijdbadge ™ …voor bezoekers! 

Waarom de Tijdbadge? 

Een niet onbelangrijk deel van alle bezoekerspassen wordt bij vertrek niet ingeleverd. Hierdoor kunnen bezoekerspassen ongeautoriseerd worden overgedragen of worden hergebruikt voor een volgend bezoek. Om dit te voorkomen levert G10: de Tijdbadge ™.

Deze bezoekerspassen worden door verkleuring automatisch ongeldig wanneer de geldigheidsduur is verstreken. Bij het verstrijken van de geldigheidstermijn verkleurt de bezoekerspas naar 'rood' en wordt de tekst 'vervallen en expired' zichtbaar. Zo is in één oogopslag op afstand te zien dat de pas is verlopen.

G10 levert deze bezoekerspassen met een geldigheids duur van 1 dag.

De Tijdbadge kan uitstekend worden ingezet in combinatie met het GuestManager bezoekersmanagement systeem! 

Bedrukking en persoonsgegevens:

De Tijdbadges kunnen volledig in de huisstijl van uw bedrijf worden geleverd. Met de verschillende systemen kunnen deze passen eenvoudig worden voorzien van persoonsgegevens en barcodes.

Sluiten

!Let op: De website van G10 maakt gebruik van cookies. Meer informatie.